Scheidingsbemiddeling en procedure

Een scheidingsbemiddeling bestaat uit twee fasen.

In de eerste fase wordt gesproken over de reden van de scheiding  en wordt er een ouderschapsplan gemaakt indien u minderjarige kinderen hebt. Verder wordt er in de eerste fase een echtscheidingsconvenant opgesteld. Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen u beiden. In het convenant worden regelingen vastgelegd zoals kinder- en partneralimentatie , de (koop-) woning, pensioenverdeling, verdeling van schulden en spaartegoeden, belastingrechten- en plichten en de verdeling van de inboedel.
 
In de tweede fase wordt een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding  ingediend bij de rechtbank. Dit wordt door u verzorgd door Voets & Bodenstaff. Vervolgens spreekt de rechter de echtscheiding uit. De echtscheiding komt daarna formeel tot stand door inschrijving van de beschikking van de rechter in de registers van de burgerlijk stand in de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden. De beschikking van de rechtbank houdt vaak ook een bekrachtiging in van het echtscheidingsconvenant waardoor u indien nodig de door u in het convenant gemaakte afspraken kunt afdwingen.
 
Hoe lang duurt een echtscheiding?

Meestal duurt een echtscheiding via ons kantoor tussen de 6 tot 12 weken. U bepaalt in hoge mate zelf hoe lang het zal duren, afhankelijk van de samenwerking tussen u beiden en de bereidheid tot oplossingen te komen. Mediation kan ook een positieve invloed op de doorlooptijd hebben.  Bij een scheiding via twee advocaten is er vaak sprake van een langere doorlooptijd met als bijkomend nadeel dat de kosten ook enorm kunnen oplopen.
 
Waarom een vlotte echtscheiding?

De emotionele verwerking van psychisch leed ten gevolge van een echtscheiding start meestal pas nadat de echtscheiding een feit is. Een slepend echtscheidingsproces stelt deze verwerking uit. Om deze reden wordt altijd gewerkt naar een gezamenlijke duurzame oplossing tussen de aanstaande ex-partners. Mediation kan hierbij heel nuttig zijn. Doordat u via mediation met elkaar in gesprek blijft tijdens de scheiding, kan de procedure sneller verlopen.

Kan ik ook versneld scheiden?

Jazeker. Er is een versnelde behandeling van uw echtscheiding mogelijk via de rechtbank. Voorwaarde is dan wel dat u kunt aantonen dat u meer haast heeft met de scheiding dan anderen die verkeren in dezelfde situatie. Lukt het om dat aantoonbaar te maken, dan kan vaak binnen twee weken de echtscheiding worden uitgesproken.

Voorbeeld van versneld scheiden

Een spoedbehandeling voor snel scheiden is bijvoorbeeld mogelijk als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd en één van u beiden een nieuw huis heeft aangekocht. Deze woning kan pas na de scheiding worden geleverd. Anders zou deze nieuwe woning op uw beider naam moeten worden gesteld en dat is juist niet de bedoeling is als u wilt scheiden