Wat is een NMI Registermediator?

Een NMI Mediator is een gekwalificeerde mediator doordat hij:
- voldoet aan de toetredingseisen voor NMI registermediator;
- gebonden is aan het NMI Mediation Reglement en Gedragsregels voor de NMI registermediator;
- onderworpen is aan een klachtenregeling en tuchtrechtspraak;
- ervaring heeft;
- jaarlijks activiteiten ontplooit om de kennis en vaardigheden op het gebied van mediation bij te houden.

Toetredingseisen

NMI registermediators volgen eerst een volwaardige mediationopleiding aan een opleidingsinstituut dat door het NMI erkend is. Na afronding van deze opleiding legt de NMI Mediator een kennistoets en vaardighedentoets af. Als de mediator hiervoor slaagt, kan hij/zij toetreden tot het NMI Register voor Mediators. Deze voorwaarden hebben als doel om de kwaliteit van de mediators, en daarmee de door hen gevoerde mediations, te bevorderen en te borgen.  

Gebondenheid aan NMI Reglementen

De NMI registermediator voert zijn of haar werkzaamheden uit volgens de regels van het NMI Mediation Reglement. Het NMI Mediation Reglement bevat de basisprincipes van mediation, zoals de vrijwilligheid en vertrouwelijkheid van mediation. De NMI registermediator is ook gebonden aan de Gedragsregels voor NMI registermediators.

Klachtenregeling en Tuchtrechtspraak

Er is ook een zekere controle op de mediations die uitgevoerd zijn door een NMI registermediator. Het NMI heeft een eigen klachtenregeling en een tuchtregeling. Dat wil zeggen dat een partij een klacht kan indienen tegen een NMI Mediator en eventueel naar de tuchtrechter kan gaan.
Het bestaan van deze regelingen zorgt ervoor dat het voor de NMI Mediator belangrijk is om in de uitoefening van zijn mediationwerkzaamheden de regels van het NMI Mediation Reglement en de Gedragsregels na te leven.
Partijen die besluiten om via mediation een conflict op te lossen, zijn eerder geneigd voor een gekwalificeerde mediator te kiezen dan voor een niet-gekwalificeerde mediator. Het feit dat ze een middel (klachtenregeling) hebben om hun ongenoegen uit te spreken over de handelwijze van een mediator, is daarbij erg belangrijk.

Ervaring: mediations 

De NMI registermediator heeft ervaring want hij/zij moet driejaarlijks 9 mediations doen om in het register te kunnen blijven.

Permanente Educatie

De NMI registermediator ontplooit (drie)jaarlijks een aantal activiteiten om zijn kennis en vaardigheden op het gebied van mediation bij te houden. Deze activiteiten leveren u een aantal permanente educatiepunten (PE) op. Driejaarlijks dient u als registermediator 48 PE-punten te behalen. Op deze manier blijven uw kennis en vaardigheden op peil.