Geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is een samenlevingsvorm die nagenoeg dezelfde wettelijke status heeft als het huwelijk. De procedure voor de beëindiging van het geregistreerd partnerschap hoeft echter niet hetzelfde te zijn als bij een scheiding. Verder is een scheiding van tafel en bed niet mogelijk bij een geregistreerd partnerschap. Het beëindigen van het geregistreerd partnerschap wordt ook wel partnerschapsscheiding genoemd. 

Hoe kun je een geregistreerd partnerschap beëindigen?

Als jullie je geregistreerd partnerschap willen beëindigen, hoeft dit niet altijd via de rechtbank. Dit hangt er vanaf of jullie het eens zijn over de beëindiging en of er minderjarige kinderen in het spel zijn. Het partnerschap eindigt ook bij overlijden van één van de partners of door omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Zonder tussenkomst van de rechter

Anders dan bij het huwelijk kunnen jullie in goede harmonie het partnerschap beëindigen zonder tussenkomst van een rechter. Dit kan alleen als jullie geen minderjarige kinderen hebben en als jullie het eens zijn over de beëindiging. Je spreekt dan over een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Een advocaat/ mediator of notaris kan de registratie ongedaan maken door het opstellen van een overeenkomst. Hierin verklaren jullie beiden dat jullie het partnerschap willen beëindigen en dat jullie relatie duurzaam ontwricht is. Verder worden in deze overeenkomst, net als bij een echtscheiding, rechten en plichten geregeld zoals alimentatie en de verdeling van de bezittingen. Is er bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap onenigheid of verschil van mening? Dan moet er toch een rechter aan te pas komen.

Geregistreerd partnerschap beëindigen via de rechter

De beëindiging van het geregistreerd partnerschap via de rechter is gelijk aan een scheidingsprocedure bij het huwelijk; je hebt hier dan ook een advocaat/mediator voor nodig. De partnerschapsscheiding loopt via de rechter als jullie het niet eens kunnen worden over de beëindiging van jullie partnerschap. 

Ook als jullie minderjarige kinderen hebben, zul je via de rechter het geregistreerd partnerschap moeten beëindigen. Hierbij is ook een ouderschapsplan nodig. Je advocaat/mediator verzoekt de rechter vervolgens om het geregistreerd partnerschap te ontbinden. Zodra de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is het geregistreerd partnerschap beëindigd.