Relatievormen in Nederland

In Nederland onderscheiden we vijf formele vormen van relaties tussen partners, namelijk:

1. Scheiden uit huwelijk in gemeenschap van goederen

Wanneer u en uw partner een scheiding willen, heeft u in principe allebei recht op de helft van de bezittingen en de plicht ieder de helft van de schulden over te nemen. Om dit op een juiste wijze te kunnen verdelen, stellen we een echtscheidingsconvenant op, waarin u aangeeft wie wat 'krijgt'. De rechtbank moet de scheiding bekrachtigen. Hebt u kinderen, dan heeft u een ouderschapsplan nodig.

2. Scheiden uit huwelijk onder huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden betekent, dat u met uw partner aan het begin van het huwelijk afspreekt, wat precies van wie is. Partners schaffen echter tijdens een relatie gemeenschappelijke zaken aan, openen rekeningen of bouwen schulden op. Deze schulden moeten verrekend worden bij de scheiding.

3. Scheiden uit geregistreerd partnerschap

Bij een geregistreerd partnerschap is er een gemeenschap van goederen. U heeft allebei recht op de helft van de bezittingen en de plicht de helft van de schulden over te nemen. Het geregistreerd partnerschap komt daarom op veel aspecten overeen met het huwelijk in gemeenschap van goederen. De ontbinding van een geregistreerd partnerschap is alleen eenvoudiger. Een 'convenant beëindiging geregistreerd partnerschap' samen met een door notaris of advocaat getekende 'verklaring beëindiging geregistreerd partnerschap' is voldoende om het te ontbinden .Het is tegenwoordig niet meer mogelijk een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap, zodat een scheiding sneller verloopt via de zogenaamde flitsscheiding. Daarnaast moet men ook langs de rechter wanneer men minderjarige kinderen heeft en er dus een ouderschapsplan opgesteld dient te worden.

4. Scheiden uit geregistreerd partnerschap onder partnerschapsvoorwaarden

Ook bij een geregistreerd partnerschap kan men voorwaarden opstellen voorafgaand aan de verbintenis. Deze voorwaarden stellen vast, wat van wie is, maar ook bij een geregistreerd partnerschap geldt dat er in de loop van de tijd een gezamenlijke inboedel ontstaat en er gezamenlijke verzekeringen en bankrekeningen bestaan. Hiervoor moet bij de scheiding uit een geregistreerd partnerschap een verdeling komen.

5. Beëindiging samenlevingscontract

Waarschijnlijk kiest u voor een samenlevingscontract bij de aankoop van uw woning. U heeft dan vaak een standaardovereenkomst, die geen vaste afspraken betreft over de beëindiging van het samenwonen. In een samenlevingscontract worden afspraken opgenomen over allerhande zaken m.b.t. het samenleven, bijvoorbeeld: de kosten van het levensonderhoud, gezamenlijke bankrekeningen en de verdeling van de eigendommen bij een scheiding. Een samenlevingscontract kan tussen meer dan twee personen worden afgesloten. Het samenlevingscontract wordt bij een notaris opgesteld en getekend. Om het samenlevingscontract te kunnen beëindigen overleggen we met u beiden en handelen de zaak juridisch voor u af. Als jullie samen kinderen hebben die jonger dan 18 jaar zijn moeten jullie tevens een ouderschapsplan laten opstellen. Het is verstandig om alle gemaakte afspraken die betrekking hebben op het einde van de relatie te laten vastleggen in een notariële akte. Zo’n akte heeft executoriale kracht, net als een vonnis van de rechter.