Levensverzekeringen

Levensverzekeringspolissen en uw echtscheiding. Afkopen of voortzetten van de polis na de ontbinding van uw huwelijk.

Wat is een levensverzekering?
Levensverzekeringen zijn polissen waarbij de premie en/of de uitkering afhankelijk is van het leven van de verzekerde.

Verschillende vormen
Er zijn verschillende vormen:

- "Verzekering bij leven": er is alleen een uitkering als de verzekerde op de afgesproken datum nog in leven is.

- "Gemengde verzekering": de uitkering volgt bij het in leven zijn op de einddatum, dan wel onmiddellijk bij overlijden voor de einddatum.

Voortzetten na echtscheiding
Levensverzekeringen kunnen niet zonder meer worden gestopt of van naam worden gewijzigd. Ze zijn immers gekoppeld aan het leven van de polishouder. Vaak zijn dit soort polissen ook verpand aan de bank waar u een hypotheek voor uw koopwoning heeft afgesloten. Soms is er daarom geen andere keuze dan de polis na de scheiding voort te zetten.

Afkoopwaarde
Als u de "verzekering bij leven"-polis wenst voort te zetten na het doorlopen van de scheidingsprocedure, dient u met name te letten op wie in de polis staat aangewezen als "begunstigde". Als begunstigde wordt meestal vernoemd de partner en/of de kinderen. Als u gaat scheiden, dan wordt in de praktijk meestal met elkaar afgerekend over de afkoopwaarde van de betreffende polis. Deze afkoopwaarde kunt u opvragen bij de verzekeraar.

Verzekering voor alimentatiebetaling
Als u de polis ongewijzigd laat doorlopen, kan het dus zo zijn dat uw ex-partner en/of de kinderen, het verzekerde bedrag  uitgekeerd krijgen als u na echtscheiding zou overlijden. Dit is niet zonder meer onredelijk: het kan immers worden beschouwd als een verzekering voor het geval dat de alimentatie wegvalt ten gevolge van het overlijden van de ex-partner.

Wat wij voor u kunnen doen
Wij kunnen u helpen de juiste afspraken met elkaar te maken. Het resultaat wordt vervolgens vastgelegd in de echtscheidingsstukken, zodat u er daarna van op aan kunt dat deze ook worden nageleefd door uw aanstaande ex-partner. Wij stellen samen met u het echtscheidingsconvenant op.