Conversie van pensioen

Pensioen en conversie. Wat moet vermeld worden in het echtscheidingsconvenant?

Pensioen en conversie bij echtscheiding
Conversie betreft een volledige breuk met uw ex-partner voor wat betreft de verdeling van pensioenrechten bij echtscheiding. Ieder krijgt toebedeeld een separaat deel van het pensioen, zonder dat dit gebonden is aan de leeftijd of het in leven zijn van de ex-partner.

Afwijkende regeling
Met conversie wijkt u via een regeling in het echtscheidingsconvenant af van de wettelijke pensioenregeling. Bij conversie wordt het aandeel in het ouderdomspensioen en de waarde van het eventuele bijzonder nabestaandenpensioen omgezet in één pensioenrecht voor de ex-partner.

Voordelen van conversie
Conversie kan voor de ex-partner aantrekkelijk zijn, omdat u dan niet afhankelijk bent van de pensioengerechtigde leeftijd van uw ex-partner. Bij de pensioenverdeling op de Wet verevening Pensioenrechten gaat het ouderdomspensioen in zodra de ex-partner waarvan u pensioen krijgt, 65 wordt (of pensioengerechtigd is). Het maakt hierbij dus niet uit of u zelf 20 of 65 jaar bent.

Nadelen van conversie
Conversie kan echter ook nadelig zijn, omdat de ex-partner na het overlijden van de voormalige partner het nabestaandenpensioen misloopt. De ex-partner die voor conversie kiest, moet dus volledig in het eigen onderhoud kunnen voorzien. In veel situaties waarin partneralimentatie wordt ontvangen na een scheiding, is dit echter niet het geval.

Conversie kan ook nadelen hebben voor degene die het pensioen heeft opgebouwd. Bij de "Wet Verevening Pensioenrechten" zou u na overlijden van uw ex-partner weer uw volledige ouderdomspensioen krijgen. Bij conversie gaat dat echter niet op, want u doet definitief afstand van de helft van uw ouderdomspensioen. Door conversie kan de ex-partner dus beter de pensioenuitkering laten aansluiten aan zijn/haar persoonlijke situatie en is de financiële toekomst beter te plannen. Het recht op het bijzonder nabestaandenpensioen gaat hiermee wel verloren voor de ex-partner. Bij conversie verandert de situatie dus niet als de ex-partner overlijdt, bij de Wet Verevening Pensioenrechten is dit wel het geval. Laat u tijdens de echtscheidingsprocedure hierover goed informeren, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Wij adviseren u hierover graag.

Wanneer is conversie aan te raden?

- Als de partners niets meer met elkaar te maken willen hebben, is conversie aan te raden: de pensioenband tussen de partners wordt definitief verbroken.

- De mogelijkheid van conversie kunt u overwegen indien de ex-partner die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd een aanzienlijk ouder is dan de ander. Hierdoor is de kans groot dat de oudere ex-partner als eerste overlijdt, waardoor de overgebleven partner geen ouderdomspensioen meer ontvangt. Bij conversie is de uitkering van het ouderdomspensioen niet afhankelijk van de leeftijd of het overlijden van de partner.

- Conversie is ook een goede oplossing als de partner die het ouderdomspensioen niet heeft opgebouwd, niet financieel afhankelijk is van partneralimentatie.

Wanneer is conversie af te raden?

- Als de partner die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd aanzienlijk jonger is, dan is conversie een minder voor de hand liggende keuze. In dit geval is de kans groot dat de oudere ex-partner eerder overlijdt. In dat geval heeft de overgebleven ex-partner geen recht meer op volledige ouderdomspensioen.

- Bij conversie vervalt het recht op partneralimentatie bij overlijden van de ex-partner. Als de overgebleven partner afhankelijk is van bijvoorbeeld de alimentatie van de ex-partner, is conversie in de meeste gevallen af te raden.

Mogen wij u helpen?
Als u gaat scheiden, is er wellicht weinig aandacht voor pensioenverdeling. Vaak zijn er andere prioriteiten zoals de vaststelling van de alimentatie en het vinden van een nieuwe woning. Vroeg of laat zult u echter ook mogelijk afhankelijk zijn van pensioen, zodat wij de verdeling van de pensioenrechten altijd opnemen in de echtscheidingsstukken. Tijdens het opmaken van het echtscheidingsconvenant is een goede regeling met betrekking tot pensioenzaken dan ook altijd een belangrijk onderdeel.