Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen, partneralimentatie en de fiscale gevolgen bij echtscheiding

Wat is nabestaandenpensioen?
Het nabestaandenpensioen is een uitkering die de ene ex-partner kan krijgen, als zijn/haar ex-partner (die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd) overlijdt. In de meeste pensioenregelingen is er naast een aanspraak op ouderdomspensioen ook een aanspraak op nabestaandenpensioen voor de ex-partner die het ouderdomspensioen niet zelf heeft opgebouwd.

Nabestaandenpensioen en partneralimentatie
Als de ex-partner die partneralimentatie moet betalen overlijdt, stopt de partneralimentatie. Ook de aanspraak van de andere ex-partner op het deel van het ouderdomspensioen dat de overledene heeft opgebouwd, vervalt. Hiervoor kan dan het bijzonder nabestaandenpensioen in de plaats komen.

Bijzonder nabestaandenpensioen
Bij een echtscheiding of een ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, wordt een nabestaandenpensioen omgezet in een bijzonder nabestaandenpensioen. Zo'n bijzonder nabestaandenpensioen wordt aan de ene ex-partner uitbetaald als de ander (die het ouderdomspensioen voor de echtscheiding of de ontbinding van het huwelijk heeft opgebouwd) overlijdt.

Hoe weet ik of er bijzonder nabestaandenpensioen is?
Of er voor uw ex-partner of u recht is op bijzonder nabestaandenpensioen, kunt u navragen bij de instantie die de pensioenregeling uitvoert of de werkgever van de ex-partner die het ouderdomspensioen opbouwt of heeft opgebouwd.

Fiscus
De verdeling van het pensioenrecht zelf heeft geen fiscale gevolgen. Er wordt pas inkomenstenbelasting geheven op het moment dat u de pensioenuitkeringen ontvangt.

Wij helpen bij de vaststelling bij echtscheiding
In het kader van de echtscheiding, helpen wij u met de verdeling van pensioenrechten. De uiteindelijke afspraken worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. We geven advies over hoe het pensioen geregeld kan worden en informeren ook over de fiscale gevolgen van diverse varianten.