Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen en de gevolgen van uw scheiding voor uw pensioen

Wat is ouderdomspensioen ?
Ou­der­doms­pen­sioen is de uitkering die u krijgt als u met pen­sioen gaat. Het gaat om een maande­lijkse uitkering die vanaf de pen­sioen­datum le­vens­lang aan u wordt uitgekeerd.

In principe delen
Bij een echtscheiding moet ook het ouderdomspensioen worden gedeeld.  Hierover hoeft de rechter geen beslissing te nemen, omdat vanaf 1 mei 1995 de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding geldt. In deze wet staat dat het ouderdomspensioen altijd wordt verdeeld, tenzij de partners iets anders hebben geregeld in de huwelijkse voorwaarden of een echtscheidingsconvenant. Als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, dan bent u gehuwd in gemeenschap van goederen.

Delen bij helften
Volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding hebben beide partners ieder recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. De pensioenuitvoerder betaalt (te zijner tijd) het verdeelde ouderdomspensioen rechtstreeks uit aan beide ex-partners.

Wanneer ontvangt u pensioen van uw ex
Hoofdregel is dat u het aandeel van uw ex-partner ontvangt, zodra uw ex-partner met pensioen gaat. Dit geldt ook voor FPU (vervroegd pensioen). Als er een groot leeftijdsverschil is tussen u beiden, dan heeft dit soms bijzondere gevolgen.
Voorbeeld: een 50-jarige vrouw krijgt al ouderdomspensioen uitgekeerd als haar 15 jaar oudere ex-partner met pensioen gaat. Omgekeerd zal mogelijk de 65-jarige man maar beperkt kunnen delen in het ouderdomspensioen van de vrouw.

Fiscus
De verevening van het ouderdomspensioenrecht zelf heeft geen fiscale gevolgen. Wel wordt er over het pensioen inkomstenbelasting geheven op het moment dat u de pensioenuitkeringen ontvangt.

Binnen 2 jaren
Om rechtstreeks te kunnen uitbetalen, moet de pensioenuitvoerder van uw scheiding op de hoogte zijn. U stelt de pensioenuitvoerder van uw echtscheiding op de hoogte, door binnen twee jaar na de scheiding het formulier 'Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen' naar de pensioenuitvoerder te sturen. Dit zal voor u worden verzorgd door Voets & Bodenstaff.

Wat kunnen wij voor u doen?
Ook tijdens dit deel van de echtscheidingsprocedure zijn wij u graag van dienst. Wij zijn u behulpzaam bij het maken van keuzes en het verdelen van uw ouderdomspensioen.