Spaarrekening

Spaarrekeningen: verdelen bij gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

Scheiden bij gemeenschap van goederen
De waarde van de in uw bezit zijnde spaarrekeningen behoort tussen u beiden gedeeld te worden bij helften, als u gehuwd bent in gemeenschap van goederen. Als een van u de spaarrekening voortzet, dient deze dus de helft van de waarde uit te keren aan de ander. In de meeste gevallen wordt hier een uiterste betalingstermijn afgesproken van vier weken na de echtscheidingsdatum.

Huwelijkse voorwaarden
Als u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, dan zijn in beginsel deze voorwaarden bepalend voor de verdeling van het vermogen en de goederen. Dit sluit echter niet uit, dat er toch gemeenschappelijke vermogensbestanddelen zijn ontstaan welke bij helften dienen te worden gedeeld. Zeker als het huwelijk lang heeft geduurd, zal er over het algemeen een flinke vermenging zijn opgetreden van het vermogen. Dit kan over en weer nogal eens verkeerde verwachtingen over de verdeling met zich meebrengen. Vaak moet, ondanks de huwelijkse voorwaarden, toch worden gedeeld bij helften.

Peildatum
Als peildatum geldt hierbij meestal de echtscheidingsdatum. Dit is de datum dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in het huwelijksregister van de gemeente waar u was getrouwd. De waarde van de spaarrekening, die op dat moment geldt, dient gedeeld te worden. Mogelijk moet u dan uw partner uitkopen. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om de spaarrekeningen door een van u beiden te laten voortzetten, of u kunt deze rekening opheffen. Overleg samen met uw mediator echtscheiding wat in uw specifieke geval het meest aan te raden is.

Spaarrekening van kinderen
Spaarrekeningen op naam van de kinderen, kunt u als zodanig laten voortbestaan. U kunt afspraken hierover opnemen in het echtscheidingsconvenant. U kunt bijvoorbeeld de afspraak maken dat u beiden een bedrag per maand op de spaarrekening van de kinderen stort. Aanvullend kunt u bijvoorbeeld bepalen dat de waarde van deze spaarrekening alleen gebruikt mag worden ten behoeve van de kosten van de kinderen zoals:

- Ziektekosten
- School- en studiekosten
- Bijzondere uitgaven

Spaarloon, levensloopregeling, lijfrenten, levensverzekeringspolissen
Houdt u er rekening mee dat óók de waarde van een eventuele spaarloon- of levensloopregelingen tussen u beiden gedeeld dient te worden bij helften. Hetzelfde geldt voor lijfrentepolissen en levensverzekeringspolissen welke ook een bepaalde 'spaar-waarde' vertegenwoordigen.

Moedwillige benadeling
In het zicht van de echtscheiding, wordt nogal eens een rekening leeggehaald. Hier is in beginsel niets verkeerd aan als:

- De helft wordt overgemaakt naar de prive rekening van de ander, of
- Het geld wordt besteed aan gemeenschappelijke belangen, zoals kinderen en woning.

Als er echter sprake is van een kennelijk moedwillige benadeling van de ander, dan dient dit later te worden gecorrigeerd in de verdeling van andere vermogensbestanddelen (auto, inboedel, huis). Het betreft hier een bijzondere prive-aankoop, waar de ander geen baat van heeft. Voorbeelden:

- Aanschaf van een motor
- Vakantiereis met een nieuwe relatie