Betaalrekening

Betaalrekeningen, voortzetten of stopzetten tijdens en na de scheiding?

En/of -rekeningen
En/of betaalrekeningen worden meestal gebruikt om de normale huishoudelijke uitgaven te doen. Het betreft dan bijvoorbeeld betalingen en automatische afschrijvingen ten behoeve van:

- Woning
- Boodschappen
- Verzekeringen
- Auto
- Sparen
- Schuldaflossing

De betreffende en/of betaalrekening kan het beste zo lang mogelijk worden voortgezet omdat anders allerlei problemen voort kunnen komen uit onnodige incasso's en boetes. Uiteindelijk is het altijd aan te raden om deze rekeningen over te zetten op naam van één van beiden.

Ongebruikelijke opnamen
In de 'aanloop' tot een echtscheiding worden nogal eens ongebruikelijke bedragen opgenomen. Als dit in het zicht van een scheiding wordt gedaan om de ander te benadelen, dan kan dit later worden teruggedraaid. Hiervoor bestaat zelfs een wettelijke voorziening (art.1:164 lid 1 BW). Als er echter over en weer nog wel een vertrouwensbasis is, dan kunt u bijvoorbeeld vooralsnog de huishoud- en/of -rekening voorlopig voortzetten als daarop het salaris wordt gestort en als daarvan ook de lopende kosten worden voldaan.

Schade vergoeding conform artikel 1:164 lid 1 BW
De scheidende partner is aan de ander verplicht een schadevergoeding te betalen als er in de periode tot zes maanden voorafgaande aan de echtscheidingsprocedure:

- Lichtvaardig schulden zijn gemaakt;
- De goederen der gemeenschap worden verspild;
- Rechtshandelingen worden verricht zonder de vereiste toestemming van de ander, zoals bedoeld in artikel 1:88 BW.