Koopwoning overnemen

De koopwoning na de echtscheiding overnemen, of verkopen met schuld. Of de woning na scheiding niet verkopen.

Financiering koopwoning
U kunt eenvoudig nagaan of u de woning kunt overkopen van uw aanstaande ex-partner. De bank financiert thans tot circa 4,5 x uw bruto jaarinkomen na correctie van partneralimentatie. U kunt dit nagaan samen met ons. Ook heeft u een makelaar nodig die een taxatie kan uitvoeren, niet voor de executiewaarde, maar de vrije verkoopwaarde. Diegene van u beiden die de woning overneemt, zal de ander als het ware moeten ‘uitkopen’ via een hogere hypotheek. .

Verkoop van het woonhuis na scheiding
De woning wordt verkocht aan derden en u gaat beiden op zoek naar een ander huis. In dit geval wordt de uiteindelijke verkoopopbrengst minus alle kosten, tussen u beiden gedeeld bij helften. Als er sprake is van een onderwaarde, dan realiseert u op dat moment een schuld die u tussen u beiden moet verdelen.   

Later het huis verkopen na de echtscheiding : dus nu niet verkopen.
Het kan dus zijn dat uw woning onderwaarde heeft door ondermeer de kredietcrisis. Ook kan het zijn dat diegene die de woning wil overnemen, geen financiering van de bank krijgt om de hypotheek over te nemen. In deze beide gevallen kan de afspraak worden gemaakt dat de koopwoning pas wordt verkocht na verloop van een langere termijn, bijvoorbeeld:

- Binnen twee jaar
- Binnen 10 jaar
- Als het jongste kind 18 jaar is geworden.

In de stukken kunnen wij deze regeling opnemen, aangevuld met afspraken over het verblijf in de woning, de inboedel en de verdeling van de doorlopende kosten zoals de hypotheekrente. In veel gevallen wordt daarmee de vrouw met kinderen in staat gesteld te blijven wonen in de vertrouwde echtelijke woning. U maakt daarmee de echtscheiding minder belastend voor de kinderen. De ander moet dan wel op zoek gaan naar vervangende woonruimte en dus ergens anders onderdak zoeken. Deze situatie heeft gevolgen voor de hoogte van de alimentatie.

Voorlopige afspraken over de koopwoning als u gaat scheiden
Los van wie het woonhuis in eigendom krijgt, dient in eerste instantie een afspraak te worden gemaakt omtrent de kosten en het voorlopige gebruik van de echtelijke woning. Deze afspraken worden voor u vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

In het geval de woning wordt verkocht aan derden wordt als overgangsregeling meestal afgesproken dat u de woonlasten van de koopwoning tot maximaal een half jaar na echtscheiding zult blijven delen op de 'oude voet', indien de andere partner voorlopig alleen in het huis verblijft.

Indien een van u beiden de woning overneemt, wordt in de meeste gevallen een uiterlijke datum opgenomen voor overname van het eigendom en de hypotheek, waarna de andere partij de woning dient te verlaten en dus elders woongelegenheid moet zoeken.

'Scheve verdeling' als u gaat echtscheiden
In een enkel geval is er de wens om een 'scheve' verdeling af te spreken van de overwaarde. Dit wordt meestal gedaan om de woning niet te behoeven te verkopen. De fiscus kan hierin echter een 'schenking' zien, waarover belasting dient te worden voldaan. Ook kan het zijn dat de belastingdienst hierin een gedeeltelijke afkoop van de partneralimentatie leest.