Gezamenlijke woning

Uit elkaar gaan betekent dat één van u het huis uit zal gaan. En misschien moet u wel allebei verhuizen. Heeft u kinderen, dan speelt hun belang ook een grote rol bij de besluiten die u gaat nemen. Een scheidingsbemiddelaar kan u helpen met het nemen van beslissingen over uw woonsituatie. Hij kan u vertellen welke regelingen mogelijk zijn en wat voor iedere afspraak de beste vorm is. Hij kan met u besprekingen voeren op het snijvlak van persoonlijke wensen en financiële mogelijkheden.

Huurhuis
Heeft u een huurhuis, dan zult u in onderling overleg moeten afspreken wie de huur voortzet. Als u samen gehuurd heeft, dan zal de verhuurder dat in beginsel aanvaarden.

Eigen huis
Heeft u (samen) een eigen woning, dan moet u afspreken wie in de woning blijft. U kunt ook besluiten het huis samen te verkopen. Als een van beiden in het huis blijft wonen, rijst de vraag hoe de waarde van de woning wordt bepaald. Kiest u voor verkoop, dan wordt de waarde vanzelf duidelijk. De koopsom verminderd met wat u aan hypotheekschuld moet terugbetalen (en met de kosten van de makelaar et cetera) kunt u dan onderling delen.

Onderlinge verkoop
Wil een van beiden in de woning blijven en deze dus van de ander overnemen, dan is het van belang eerst de waarde te bepalen. Dat kunt u onderling doen, maar het is verstandiger om een of meer makelaars te vragen de woning te taxeren. Let dan wel goed op welke uitgangspunten er aan de makelaar(s) worden opgegeven.

Meestal zal degene die het huis toebedeeld krijgt de helft van de overwaarde (getaxeerde waarde minus restant hypotheekschuld) aan de ander moeten betalen. Als er flinke overwaarde op het huis zit, zal de koper vaak een hypotheek moeten nemen om dat deel te kunnen financieren.

Alternatieven
Soms lukt het niet goed om in de dure tijd van de scheiding de financiering van het huis rond te krijgen. Toch bent u het er wellicht over eens dat een van beiden in het huis blijft wonen. In dat geval kunnen er nog wel andere constructies zijn om dat doel mogelijk te maken. Maar die zijn altijd wel erg afhankelijk van uw bijzondere situatie. Voets&Bodenstaff heeft ervaring met alternatieve mogelijkheden.