LBIO

Het LBIO int voor u de alimentatie die u nog niet of te laat ontvangen heeft.

Wat is LBIO
Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) is een zelfstandig bestuursorgaan en verricht in opdracht van de ministers van Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport wettelijke taken op het gebied van onderhoudsbijdragen. 

Voor wie is het LBIO
Voor alimentatiegerechtigden:

- Die geen of onvoldoende alimentatie ontvangen hebben;
- Die de (juiste) Wettelijke Indexering niet hebben ontvangen;
- Die hun alimentatie niet op tijd ontvangen.

Hoe int LBIO
Het LBIO heeft enkele bijzondere bevoegdheden. Het kan informatie inwinnen bij de Belastingdienst, uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid en gemeenten. Ook kan het LBIO, zonder inschakeling van een gerechtsdeurwaarder, beslagleggen op inkomsten uit arbeid of op een uitkering. Het LBIO neemt steeds de incasso over voor een termijn van 6 maanden.

Wettelijke rente alimentatie
Er is geen wettelijke rente van toepassing, tenzij u dit specifiek had afgesproken.

Verjaring
Vorderingen verjaren naarmate de tijd verloopt. In het algemeen geldt de verjaringstermijn van vijf jaren. Alimentatie achterstanden kunnen dus met terugwerkende kracht van vijf jaar alsnog worden geclaimd. Deze termijn wordt echter steeds weer verlengd met vijf jaar, als tussentijds aantoonbare incasso activiteiten hebben plaatsgevonden. 

Indexering alimentatie
Alimentatie wordt ieder jaar automatisch verhoogd (wettelijke indexering). Als er een betalingsachterstand is van meerdere jaren, dan moet ook nog de indexering worden ingehaald. De wettelijke indexering van de alimentatie voor 2013 is vastgesteld op 1,7%.

Kosten LBIO
De kosten van het LBIO worden verhaald op de alimentatieplichtige. Deze worden gesteld op 15% van de betalingsachterstand. De rechthebbende hoeft geen kosten te betalen voor de inschakeling van het LBIO.

Contact gegevens LBIO
LBIO (Landelijk Bureau lnning Onderhoudsbijdragen)
Postbus 8901
3009 AX ROTTERDAM
Telefoon: 010 - 2894 890
Fax: 010 - 2894 880