Indexering alimentatie

Ieder jaar stelt de Minister van Justitie een percentage vast waarmee automatisch alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari worden verhoogd. De hoogte hangt af van de indexering van de lonen van het afgelopen jaar. De indexering geldt in principe automatisch voor alle alimentaties. De wettelijke indexering van de alimentatie per 1 januari 2018 is vastgesteld op 1,5%.

Uitzondering indexering alimentatie
Bij overeenkomst kan men afwijken van de algemene indexeringsregeling. Men kan de wettelijke indexering uitsluiten of een andere vorm van aanpassing van de alimentatie te kiezen, bijvoorbeeld rechtstreeks gekoppeld aan het loon. Bij een zogenaamde 'aanpassing op maat' hoort dan wel een informatieregeling. Ook kan de rechter op verzoek van partijen of ambtshalve (zonder dat partijen daarom formeel hebben verzocht) indexering van de alimentatie voor een bepaalde of onbepaalde periode uitsluiten en bepalen dat de alimentatie op een andere wijze dan door de wettelijke indexering zal worden aangepast of niet. 

Gewijzigde omstandigheden
De wettelijke indexering volgt de algemene ontwikkeling van het loonpeil. De individuele omstandigheden kunnen echter sterk afwijken van die algemene ontwikkeling. In zo'n geval kan men een beroep doen op de rechter om een vroegere rechterlijke uitspraak of alimentatieovereenkomst aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Ook het omgekeerde is mogelijk: de uitsluiting van de automatische indexering kan bij gewijzigde omstandigheden worden ingetrokken.

Indexering niet betaald
Is de verhoging nooit betaald, maar er is wel recht op de verhoging, dan kan deze alsnog teruggevorderd worden over de laatste vijf jaar.