Samenwoners

Uit elkaar na samenwonen. Hoe gaat dat?

Ongehuwde samenwoners hebben vaak een samenlevingscontract dat beëindigd moet worden als ze uit elkaar gaan. Daarvoor hoeven jullie niet naar een advocaat of naar de rechtbank. Een mediator die gespecialiseerd is in echtscheiding en het beëindigen van andere juridische samenlevingsvormen kan dat voor jullie verzorgen.
 
De ontbinding van een samenlevingscontract.

In een samenlevingscontract staat meestal hoe de overeenkomst beëindigd kan worden. Er staan ook vaak afspraken in over bijvoorbeeld de verkoop van het huis en de verdeling van de spullen als de relatie eindigt. Toch kan het nodig zijn om ook bij het uit elkaar gaan afspraken te maken. Als jullie samen kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar moeten jullie een ouderschapsplan opstellen. In dat plan komen alle afspraken over de kinderen te staan. Het is verstandig om alle gemaakte afspraken die betrekking hebben op het einde van jullie relatie tevens te laten vastleggen in een notariële akte. Zo’n akte heeft executoriale kracht, net als een vonnis van de rechter.